Version: 20230713

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ПРЕАМБУЛА

Будь ласка, уважно прочитайте Договір публічної оферти, правила і умови, перед тим, як користуватися послугами компанії ТОВ «ЕРАБУС» (далі за текстом як Компанія). Договір публічної оферти покликаний регулювати відносини між Компанією та покупцем квитків, а правила і умови перевезень будуть регулювати умови поїздки, а все разом далі по тексту буде називатися або Договір (як договір оферти з правилами і умовами перевезень) або договір оферти чи правила і умови перевезень.

Якщо Ви не згодні з Договором будь ласка, не користуйтеся сайтом Компанії, не придбавайте квиток. Будь-який користувач (покупець) просто не може не ознайомитись із змістом Договору, оскільки програмне забезпечення виводить посилання на Договір на екран персонального комп’ютера, планшета чи телефона й не дає змоги продовжувати подальше використання пристрою без вираження згоди з умовами Договору. Користувач (покупець), отримавши можливість переглянути умови Договору на своєму комп’ютері, планшеті чи телефоні клацає (натискає) на полі, яке вказує на згоду користувача (покупця) виконувати зобов’язання за Договором і згоду з ним. Вчинення дій, що вважаються прийняттям пропозиції укласти Договір, якщо зміст таких дій чітко роз’яснено і ці роз’яснення логічно пов’язані з нею, означатимуть згоду із Договором.

Для прийняття пропозиції укласти Договір вам необхідно клацнути (натиснути) у відповідному полі монітора вашого пристрою, яке означає згоду із Договором. В цей час на моніторі вашого пристрою будуть відсутні бідь-які інші поля для проставляння позначки, які б ви могли сплутати.

Здійснення вами оплати є свідченням вашого безумовного акцепту Договору.

Зверніть увагу, що Договір може змінюватися без попередження. Зміни в Договорі набирають чинності з моменту їх публікації на сайті Компанії.

Текст від 13.07.2023

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕРАБУС» (далі Компанія), ЄДРПОУ 39430443, адреса: 89600, місто Мукачево, вулиця Слов’янська, 10, Закарпатської області, Україна, керуючись статтею 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб (далі Користувач) укласти Договір публічної оферти (далі Договір), з метою пошуку та/або придбання квитків за допомогою сайту Компанії, та/або додаткових сервісів Компанії.

Користувач може діяти в межах Договору оферти від свого імені та на свою користь та/або від імені третьої сторони та на її користь.

Компанія є суб’єктом надання послуг перевезення пасажирів і їх багажу.

Квиток (у тому числі і електронний квиток) — проїзний документ встановленої форми, який дає право пасажиру на одержання транспортних послуг автобусного перевезення, створений в автоматизованій системі Компанії, надсилається на електронну адресу вказану при замовленні або іншим чином видається Користувачеві. Номер квитка є номером Договору.

Користувач і Компанія обізнані із загальними вимогами укладання договорів, додержання яких є необхідним для чинності правочину, володіючи повним обсягом цивільної дієздатності та цивільної правоздатності, мають відповідні повноваження на укладання такого правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно з вільним волевиявленням, яке відповідає внутрішній волі учасників цього правочину, маючи на меті реальне настання правових наслідків, розуміючи правову природу цього правочину, а також свої права та обов’язки за Договором, у відповідності до чинного законодавства уклали цей Договір про нижчевикладене:

ПРЕДМЕТ

1.      За Договором, Компанія надає послуги з продажу Квитків на перевезення пасажирів та їх багажу автомобільним транспортом у міжнародному сполученні та територією України, у відповідності до дати, часу та напрямку обраного Користувачем, попереднього продажу квитків, бронювання місць, замовлення квитка по телефону, переоформлення квитка, пошуку оптимального розкладу за запитом Користувача, сервісне обслуговування користувача, у тому числі підтримку Користувача, додаткові послуги за запитами Користувача (далі Послуги), на умовах, що визначені Правилами і умовами перевезень.

2.      За Послуги, що надаються, Компанія отримує винагороду, що складається із суми коштів, що входять до вартості Квитка.

3.      Кожне придбання Квитка підпорядковується правилам та умовам Компанії, які є невід’ємною частиною Договору.

4.      Недотримання правил і умов Компанії може призвести до скасування замовлень і відмову у доступі до придбаних послуг, у тому і числі і можливістю скористатись Квитком, без повернення витрачених на його придання коштів.

5.      Придбання Квитка Користувачем на пільгових умовах (безкоштовне перевезення) відповідно до законодавства України, здійснюється виключно в касі/офісі відповідного Посередника.

ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ

6.        Користувач має право:

a.      Отримати послуги за Договором оферти;

b.      Скористатись Квитком, у відповідності до обраної дати, часу, місця відправлення;

c.       Повернути Квиток, на умовах визначених Компанією;

d.      Вимагати компенсації завданих збитків, що виникає з умов Договору, шляхом направлення відповідного звернення на адресу Компанії.

e.      У випадку завдання моральної шкоди Користувачу, діями або бездіяльністю Компанії, сума відшкодування, при її доведенні та обґрунтуванні не може перевищувати суму більшу як вартість Квитка.

7.        Користувач зобов’язаний:

a.      Перевірити дату, час, місто/місце відправлення, місто/місце прибуття перед придбанням Квитка;

b.      Здійснити попередню оплату Квитка, у 100% вартості вказаній на сайті;

c.       Перевірити дату, час, місто/місце відправлення, місто/місце прибуття після придбання Квитка;

d.      Завчасно прибути до місця відправлення;

e.      Повідомити Компанію про неможливість використання Квитка з тієї чи іншої причини;

8.        Компанія має право:

a.      Укласти договір перевезення між Користувачем та Компанією, на умовах та в спосіб визначений цим Договором;

b.      Встановити та отримати додаткову винагороду з Користувача, за додатково надані сервіси та/або послуги.

c.       Компанія має право записувати телефонні розмови з Користувачем та/або Пасажиром, у випадку звернення до сервісного центру та/або у випадку обслуговування Користувача/Пасажира та/або необхідності повідомити Користувача/Пасажира та/або отримати додаткові відомості у відношенню будь якого Квитка, здійсненого за допомогою Сайту.

9.        Компанія зобов’язана:

a.      Надіслати Користувачу Квиток відповідно до форми встановленої і прийнятої Постачальником;

b.      Повідомити Користувача, про зміни в умовах надання послуг;

c.       Повідомити Користувача, про зміну або скасування рейсу;

d.      Прийняти звернення від Користувача, розглянути його самостійно або направити для розгляду відповідному органу державної влади;

e.      Своєчасно повідомити Користувача про розгляд звернення, а у випадку надсилання звернення третій особі про результати його розгляду (у випадку надходження такої відповіді на адресу Компанії).

ЗАУВАЖТЕ, Компанія, надає відповідь на звернення, способом аналогічним до його надходження. Надсилання відповіді третій стороні (у тому числі і за проханням Користувача) здійснюватися не буде.

ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ

10.     Кошти отримані від Користувача, в рахунок придбання Квитка належать Компанії.

11.     Користувач одноосібно відповідальний за всі комісійні витрати та інші визначені банком витрати, які можуть бути додані до ціни Квитка або додаткових послуг, емітентом кредитної або дебетної картки, крім випадків, в яких витрати приписані до відповідальності Компанії.

12.     Банківські послуги, пов’язані з переказом коштів в межах Договору, оплачуються Стороною, яка їх здійснює.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

13.     У якості ідентифікатора Користувача використовується e-mail адреса та/або номер телефону, що вказується при придбанні Квитка.

14.     Зверненням з номера телефону/e-mail адреси залишеної при придбанні Квитка, дозволяє Компанії ідентифікувати Користувача, як належну Сторону Договору з відповідними правами та обов’язками, і дозволяє здійснювати дії по відношенню, як до Договору загалом, так і до конкретно придбаного Квитка.

15.     Звернення Користувача з іншого номера телефону та/або e-mail адреси наданого при придбанні Квитка, дає право Компанії вимагати від Користувача додатково ідентифікувати себе, як належну сторону Договору.

16.     У випадку неможливості ідентифікувати Користувача, як сторону Договору Компанія залишає за собою право відмовити у розгляді звернення.

17.     Відповідальність за збереження та/або доступ до номера телефону та/або e-mail адреси покладається на Користувача.

18.     Користувач надає згоду на право Компанії блокувати доступ до електронних систем Компанії з використанням окремих e-mail адрес та/або номер телефону, якщо попередньо з їх використанням вчинялися дії на шкоду Компанії.

ПОВЕРНЕННЯ

19.     ПРИМУСОВЕ ПОВЕРНЕННЯ коштів за Квиток: у випадку повідомлення про скасування рейсу, з тієї чи іншої причини, Компанія здійснює повернення коштів отриманих в якості оплати Квитка, шляхом яким вони надійшли у 100% розмірі до вартості квитка, або за наявності, пропонує придбати інший Квиток на рейс того самого або іншого Постачальника.

20.     ДОБРОВІЛЬНЕ ПОВЕРНЕННЯ: При добровільному поверненні пасажиром квитка у зв’язку із відмовою від поїздки, пасажирові повертаються кошти у наступних розмірах в обмін на невикористаний квиток:

         Більше 48 годин до від’їзду – 75% від вартості проїзду;

         У період 48-24 години до від’їзду – 50% вартості проїзду;

         Протягом 24 годин до від’їзду кошти не повертаються;

         Кошти при поверненні квитанцій на перевезення багажу їх держателям не повертаються.

21.   Як виключення, якщо квиток придбавався у посередника Компанії, який водночас є автостанцією, добровільне повернення квитка та суми, що утримуються, буде відбуватися згідно із умовами, що встановлені Урядом України до таких випадків. Кошти при поверненні квитанцій на перевезення багажу їх держателям не повертаються.

ЗАУВАЖТЕ, що Постанова Кабінету Міністрів України №176 від 18 лютого 1997 р. «Про затвердження правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», регулює питання повернення Квитка виключно у касу Автостанції, а також не охоплює поняття Компанії, у відповідності до умов Договору.

22.     Процедура повернення квитка:

a.      Користувач, подає запит на повернення через Сайт, детально описуючи ситуацію або надаючи супровідну інформацію (докази) при подачі запиту на повернення через особистий кабінет.

b.      Користувач звертається до Компанії безпосередньо або здійснює спілкування у письмовому вигляді.

23.   У випадку якщо звернення Користувача полягає не тільки в поверненні коштів за замовлення, то це розцінюється, як претензія і подається клієнтом в офіційній формі згідно закону України «Про звернення громадян».

24.   Кошти за повернутий квиток повертаються впродовж 60 днів після надання пасажиром запиту на повернення, квитка та його реквізитів банківського рахунку в цілях здійснення переказу на його користь.

КОМПЕНСАЦІЇ

25.     У виключних ситуаціях Компанія, має право повернути повну вартість або частину вартості Квитка Користувачу. Таке повернення здійснюється за рахунок власних коштів Компанії.

26.     Компанія не компенсує вартість або частину вартості Квитка придбаного Користувачем, з метою дістатись до пункту пересадки або кінцевого пункту, придбаному на іншому веб-сайті.

27.     Без шкоди для цього, Компанія має право вчинити на користь Користувача комплімент у грошовому виразі без будь-яких на це підстав. Комплімент не є свідченням визнання будь-яких обставин, подій, фактів, вини, припущень чи доводів, і може вчинятися виключно як презентація добрих намірів безповоротно.

28.     Компанія не здійснює компенсацій через затримки в перетині кордону.

УМОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

29.     Для здійснення оформлення та придбання Квитка на Сайті необхідно надати певну інформацію, а саме: Ім’я і Прізвище пасажира (номер документу за яким його можна ідентифікувати, е-mail адресу та номер телефону).

30.     Також при покупці необхідно вказати платіжну інформацію, пов’язану з банківськими картками — тобто їх номери і терміни дії. Вводити дану інформацію необхідно при кожній покупці на захищеному сервісі обраної платіжної системи.

ГАРАНТІЇ

31.     Здійснюючи покупку через сайт Користувач підтверджує, свою дієздатність та дає згоду на обробку своїх персональних даних.

32.     Користувач погоджуєтеся сплатити ціну Квитка і відповідні податки для всіх зроблених покупок, оплачених кредитними або дебітними картками або іншим дозволеним методом оплати.

33.     Користувач погоджується сплатити всі визначені Компанією кошти у разі якщо платіж не здійснено, повернуто або відхилено банком Користувача.

34.     Компанія, здійснюючи продаж Квитка за допомогою Сайту, підтверджує наявне у нього право на продаж даного Квитка.

35.     Компанія зберігає за собою право на свій розсуд блокувати кредитні та дебетні картки за підозрілу активність.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

36.     Користувач підтверджує згоду з тим, що несе особисту відповідальність за надану для збереження конфіденційної інформації.

37.     Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані внаслідок несанкціонованого використання конфіденційної інформації залишеної Користувачем.

38.     Вся особиста інформація, отримана Компанією в результаті здійснення замовлень через Сайт зберігається згідно з правилами та положеннями про конфіденційність, які є невід’ємною частиною Договору.

39.     Компанія залишає за собою право використовувати та розкривати інформацію про Користувача або про замовлення здійсненні Користувачем, на умовах дотримання Конфіденційності.

40.     Компанія зберігає за собою право змінювати правила Конфіденційності в будь-який час, виключно в сторону покращення, з подальшим розширенням умов збереження конфіденційної інформації.

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

41.     Користувач надає згоду та підтверджує, що дані вказані ним при приданні Квитка правдиві, і Користувач має право вказати їх при купівлі Квитка та залишити для подальшої обробки та збереження, у тому числі, але не обмежуючись, для:

a.      передачі їх третій стороні, яка тим чи іншим чином пов’язана з цим Договором, або з метою його повного виконання;

b.      додаткового інформування Користувача, про статус виконання рейсу, зміни в його умовах;

c.       подальшої обробки замовлень Користувача;

d.      отриманні сервісних повідомлень, у тому числі щодо акцій, бонусних програм і знижок, що проводяться Компанією.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

42.     У разі невиконання або неналежного виконання однією із Сторін зобов’язань за Договором, винна Сторона зобов’язана відшкодувати протилежній Стороні заподіяні і доведені такими діями збитки.

43.     Користувач особисто несе відповідальність за дотримання Договору.

44.     Користувач несе одноосібну відповідальність, у зв’язку з не здатністю надати достовірну інформацію, у тому числі і про особу від імені якої він діє в межах даного Договору, включно, але не обмежуючись, за неможливість використання персональної інформації на Сайті, без будь-яких виключень, у тому числі, але не обмежуючись і у випадку відсутності у Користувача достовірної персональної інформації.

45.     Користувач згоден відшкодовувати збитки завдані Компанії, а випадку необхідності, захищати інтереси Компанії (у тому числі, але не обмежуючись засновників, дочірні підприємства, пов’язані компанії, кожного з працівників, директорів, співробітників, агентів, підрядників і представників від будь-яких претензій, збитків, витрат і зобов’язань (включаючи відповідні витрати на юридичну допомогу)), пов’язаних із виконанням умов цього Договору.

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

46.     Сторона звільняється від відповідальності за порушення умов Договору, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок дії або бездіяльності третьої сторони.

47.     Компанія не несе відповідальність за помилки або неточності вчинені Користувачем.

48.     Компанія не несе відповідальності за втрати і збитки, понесені Користувачем в процесі поїздок в різні точки світу.

49.     Компанія не несе відповідальності за збитки та/або втрату квитка на той чи інший вид транспорту, за збитки отримані Користувачем в результаті запізнення автобусу до пункту де Користувач мав здійснити пересадку, у тому числі придбаним одним замовленням через Сайт.

ПРЕТЕНЗІЇ І ПІДСУДНІСТЬ

50.     Претензійний порядок розгляду звернень є обов’язковим.

51.     При порушення умов Договору однією із Сторін протилежна Сторона має право звернутись до суду. Місце знаходження суду обирається у відповідності до чинного законодавства України.

52.     Спори з приводу Договору повинні вирішуватися в індивідуальному порядку.

53.     Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

54.     Усі питання щодо відносин між Сторонами, які не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

ІНШЕ

55.     У всьому іншому, що не передбачене Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

56.     Договір, Правила та Умови є цілісним документом призначеним для Користувача і мають переважаючу юридичну силу, в порівнянні з раніше укладеними письмовими або усними угодами між сторонами. Роздрукована версія даних Правил і Умов або будь-якого іншого повідомлення, створеного спочатку в електронній формі, може розглядатися в судових процесах, пов’язаних з даним Договором, Правилами і Умовами, з тієї ж вагомістю і на тих же умовах, як інші документи, спочатку створені не в електронній, а у фізичній формі.

 

 

Version: 20221215

ПРАВИЛА І УМОВИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРАБУС»

Автомобільний пасажирський перевізник «ЕРАБУС» ТОВ (далі лише Компанія) установила типові правила і умови перевезень пасажирів і їх багажу, які складають умови договору перевезення (квитка):

 1. Пасажир повинен прибути на посадку на пізніше як за 30 хвилин до від’їзду автобуса. У разі запізнення на посадку відповідальність несе пасажир. Під час руху в салоні і вбиральні автобуса заборонено палити, вживати алкогольні напої та наркотики, вмикати музику чи переглядати відео без індивідуальних засобів прослуховування (навушники), смітити, гучно розмовляти, іншими діями заважати спокою пасажирам та екіпажу автобуса. В разі не виконання цих вимог Компанія залишає за собою право зняти пасажира з рейсу без грошової компенсації. Екіпаж автобусу може відмовити перевозити пасажира у випадку:

a.      якщо він своїми діями заважає спокою інших пасажирів або створює небезпеку для подорожуючих;

b.      помітно в стані сп’яніння;

c.       відмови пасажира пред’явити для перевірки перевізнику перед початком міжнародного пасажирського перевезення наявність у пасажирів документів (діючий паспорт встановленого зразка, діюча віза, тощо), необхідних для в’їзду до держави прямування, транзиту, що призвело або могло призвести до перевезення чи спроби перевезення пасажирів через кордон держави прямування без необхідних документів. У випадку відмови пасажира у підтвердженні наявності документів, необхідних для в’їзду до держави прямування, транзиту – договір перевезення вважається розірваним з моменту такої відмови пасажира, а кошти за квиток пасажирові не повертаються. У такому разі пасажир зобов’язаний покинути самостійно автобус. З моменту відмови особи пред’явити документи, зазначені у цьому розділі, така особа не вважається пасажиром перевізника. Перевірка документів пасажира здійснюється перед в’їздом до країни прямування;

d.      своїм зовнішнім виглядом (поганий запах, неохайний вигляд, забрудненість, тощо) і поведінкою (набридливість, чіпляння, нетактовна поведінка та мова, тощо) створюватиме незручності для інших пасажирів.

 1. Дія договору перевезення пасажира автомобільним транспортом може бути припинена за ініціативою Компанії чи екіпажу автобуса, якщо Пасажир:

a.      перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;

b.      порушує громадський порядок;

c.       пред’являє заборонений до перевезення багаж або багаж, який за габаритами не відповідає встановленим нормам;

d.      не має документів, необхідних для успішного проходження митних, поліцейських, прикордонних контролів кожної з країн, через які пролягає маршрут подорожі. До цих випадків є застосовні і інші вимоги країн, через які пролягає маршрут подорожі;

e.      порушує інші вимоги правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту;

f.       своїм зовнішнім виглядом (поганий запах, неохайний вигляд, забрудненість, тощо) і поведінкою (набридливість, чіпляння, нетактовна поведінка та мова, тощо) створюватиме незручності для інших пасажирів

 1. В разі не виконання цих вимог Компанія залишає за собою право розірвати договір без грошової компенсації.
 2. Пасажир несе відповідальність за спричинені ним матеріальні збитки Компанії. Діти та молодь до 16 років можуть їхати лише у супроводі дорослих. До інших категорій осіб будуть застосовні актуальні правила країн, через які пролягає маршрут подорожі.
 3. Компанія не відповідає перед пасажиром за правильність оформлення та наявність документів, що дають право перетинати кордони країн маршруту.
 4. Компанія не є компетентною давати консультації і роз’яснення щодо правил перетину кордонів, заборонених і дозволених для перевезення речей, сум грошей, об’єктів права інтелектуальної власності, тощо. Компанія забезпечує виключно перевезення.
 5. Компанія не несе відповідальності за порушення пасажиром митних чи еміграційних правил.
 6. При порушенні Пасажиром візових режимів (закінчення термінів дії віз, заміна паспорта іншим документом і т.д.) Компанія залишає за собою право не здійснювати перевезення пасажира, а договір перевезення вважається достроково розірваним. Кошти за квиток не повертаються.
 7. У випадку коли Пасажир не дотримується митних та прикордонних правил і буде затриманий на кордоні і це спричинить затримку рейсу більше 30 хвилин, екіпаж автобуса має право від’їхати з кордону без пасажира згідно з розкладом руху автобуса і без компенсації вартості квитка. Пасажир повинен компенсувати Компанії будь-які збитки, що виникли через порушення пасажиром митних, міграційних та прикордонних правил, включаючи бідь-які пов’язані з цим санкції щодо Компанії.
 8. ЗАПІЗНЕННЯ. Компанія не відповідає за запізнення під час руху і несвоєчасність прибуття до зупинок, якщо це спричинилося незалежними від неї обставинами (в тому числі затримки під час проходження кордонів, погодними умовами, транспортними пробками, діями державних органів, ремонтними роботами на дорогах і т.д, діями самих пасажирів, що впливали на виконання даних обставин) та іншими причинами (технічними проблемами, що виникли з автобусом під час руху, котрі не могли бути попереджені перевізником, не зважаючи на всі прийняті засоби застереження). До часу затримок проходження кордону включається і час простою автобусу в черзі до кордону. В цілях договору перевезення запізнення Перевізника у прибутті на проміжну зупинку (між початковою і кінцевою зупинками) буде вважатися відхилення від графіку руху понад одну годину (по спливу однієї години Пасажир, який ще не перетнув кордон, вправі повернути квиток).
 9. Квиток є іменним документом для проїзду автобусом і не може бути переданий іншій особі, дійсний до дати та години виїзду, що вписані в квиток, за умови дотримання пасажиром цих Правил. При посадці потрібно мати роздрукований квиток (якщо немає квитка, дублікат оплачується в сумі 2 євро) та документ на підтвердження особи (наприклад: паспорт, свідоцтво про народження та ін.) і документ, який засвідчує знижку (для пасажирів, які використовують знижку).
 10. Перенесення дати поїздки є платною послугою, вартість якої визначається згідно із актуальними тарифами Компанії.
 11. Повернення грошей за невикористану подорож буде відбуватися на умовах, визначених Договором оферти. Кошти при поверненні квитанцій на перевезення багажу їх держателям не повертаються.
 12. Відповідно до загальнообов’язкових юридичних норм та правил, багаж, що перевозиться окремо від пасажира в багажному відділенні, вважається «багажем», багаж який перевозиться в салоні автобуса і який знаходиться під наглядом пасажира, вважається «ручною поклажею». На кожен багаж пасажирові видається багажна квитанція, у якій зазначається декларована пасажиром вартість багажу і засвідчується представником Компанії.
 13. Багажем або його вмістом не можуть бути предмети, характер і властивості яких можуть призвести до пошкодження автобусу, заподіяти шкоду життю або здоров’ю людей їх майну, а також громіздкі речі, майно загальною вартістю понад 200 Євро (незалежно від кількості багажу), якщо багаж перевозиться окремо від пасажира.
 14. Предметом, який не може бути багажем або його вмістом, а саме вважається: будь яка зброя, вибухові, токсичні, радіоактивні, летючі або агресивні речовини, які можуть викликати інфекцію, або предмет вагою більше 25 кг, який неможливо помістити в багажне відділення автобусу.
 15. Переданий багаж перевозиться у багажному відділенні автобуса і повинен бути відзначений багажною квитанцією.
 16. В ціні квитка, пасажир має право на перевезення одної одиниці ручної поклажі розмірами 20x30x40см. Інший багаж може бути перевезений за окрему плату і тільки при наявності вільного місця в багажному відділенні автобуса.
 17. При перевищенні даних лімітів щодо ваги і розмірів за багаж береться доплата як за додатковий багаж. Додатковий багаж перевозиться при наявності вільного місця в багажному відділенні автобуса, за який береться оплата. Додатковий багаж не повинен перевищувати розмірів та ваги основного багажу. Не перевозиться багаж негабаритних розмірів (холодильники чи інше).
 18. Якщо перевезти багаж немає можливості через фізичні характеристики багажу (великі вага, габарити) і пасажир відмовляється від поїздки через це, будуть застосовані наслідки добровільного повернення квитка і правила повернень сплачених грошей за перевезення багажу такого пасажира.
 19. Ручна поклажа повинна бути поміщена в автобусі таким чином (по інструкції водія або іншої уповноваженої особи), щоб не ставила під загрозу безпеку чи інтереси інших пасажирів.
 20. Компанія не відповідає за ручний багаж. Перевізник несе відповідальність за знищений або пошкоджений багаж у багажному відділенні автобуса тільки якщо це сталося з вини перевізника, що доведено пасажиром, але не більше ніж на загальну суму 200 Євро на особу за умови подання заяви не пізніше ніж 10 днів з дня виїзду автобуса.
 21. Заборонено перевозити багаж, що загрожує безпеці або здоров’ю інших пасажирів. Перевізник не відповідає за втрату пасажиром грошей, біжутерії, паспорта, цінних паперів, колекційних речей, речей, які мають наукову цінність та інших цінностей, що не знаходяться у багажному відділенні автобуса. Пасажир особисто несе відповідальність за легальність власного багажу. При ускладненнях на кордоні перевізник має право відмовитися від виконання обов’язків по перевезенню багажу і продовжити рейс без вказаного багажу.
 22. При пересадці пасажир сам відповідає за перевантаження всього свого багажу в автобус, в якому буде продовжувати поїздку.
 23. Багаж вважається виданим в законному порядку, коли він видається власнику багажної квитанції після сплати ним плат за зберігання, якщо такі присутні. Без наданої багажної квитанції перевізник зобов’язаний видати багаж особі, яка доведе своє право на багаж. Незатребуваний багаж зберігається у безпечному та зручному місці за рахунок пасажира до 30 днів. Після спливу цього часу багаж вважається безслідно знищеним без будь-яких зобов’язань для Компанії. Про знищення Компанія складе акт.
 24. За зберігання багажу протягом доби Компанією справляється плата 10 Євро. Першою добою зберігання вважається наступна після завершення поїздки доба. Якщо характеристики багажу вимагатимуть додаткових витрат на особливе зберігання – такі витрати повинні бути додатково компенсовані власником багажу перед його отриманням.
 25. Якщо пасажир прийме багаж без заперечень, то вважається що багаж був переданий в хорошому стані та повному обсязі, якщо не буде доведено інше. При втраті переданого багажу, або якщо при прийнятті багажу пасажир виявить видиме пошкодження, некомплектність або обставини, що на це вказують, зобов’язаний негайно повідомити про це працівника Компанії, який повинен скласти акт про стан багажу. Цей акт разом з квитком та багажною квитанцією є невід’ємною частиною претензії, яка повинна бути здійснена в письмовій формі.
 26. Компанія не несе відповідальності за шкоду, заподіяну при перевезенні багажу, якщо втрата, пошкодження або несвоєчасна доставка багажу була викликана наступними причинами:

a.      упаковка не відповідає характеру перевезеного багажу і не забезпечує його збереженість;

b.      вмістом багажу є ті речі, які не можуть бути змістом багажу: живі тварини, швидкопсувні речі чи продукти, або якщо вміст багажу було неправдиво задекларовано;

c.       вмістом багажу є гроші, цінності, особисті документи;

d.      настали події якими є: стихійні лиха, військові дії або дії третіх осіб, яким перевізник не міг запобігти, навіть якщо доклав усіх потрібних зусиль;

e.      поведінкою пасажира, яка привела до пошкодження або втрати багажу, що перевозиться.

 1. Додаткові послуги (зокрема подання теплих напоїв, легких закусок, газет, журналів, перегляд фільмів, Wi-Fi, підключення до Інтернету, туалет, кондиціонер) надаються як доповнення до договору про перевезення, виходячи з моментальних можливостей перевізника, а їх відсутність не дає пасажиру право на компенсацію.
 2. Пасажир зобов’язаний бути пристебнутий протягом всієї поїздки, якщо його сидіння є оснащене ременем безпеки.
 3. Кожен пасажир має право тільки на одне місце для сидіння. У разі купівлі двох або більше місць, має право на відповідну кількість місць.
 4. Пасажир, який перервав поїздку, не має право на відшкодування вартості проїзду.
 5. Короткі зупинки (для гігієнічних потреб або харчування) під час поїздки необов’язкові. Їх час та тривалість залежать від графіку маршруту. У разі коротких зупинок під час поїздки, пасажир зобов’язаний повернутися в салон автобусу перед закінченням часу, зазначеного водієм або бортпровідником. Якщо пасажир не повернеться до салону автобусу до 5 хвилин після закінчення встановленого часу зупинки, то вважається що пасажир відмовився від подальшої поїздки і не має права на будь-яке відшкодування за решту поїздки.
 6. Перевезення тварин забороняється, за винятком собак-поводирів, з відповідними документами. Собака в такому випадку перевозиться за окремим тарифом, який розраховується на основі загального квитка, і повинна мати певне місце в автобусі.
 7. Якщо транспортний засіб зупиняється з експлуатаційних причин за межами станції або на станціях, де немає запланованої зупинки, пасажири можуть виходити або заходити в автобус тільки по команді водія, стюарда або іншої особи, уповноваженої перевізником.
 8. При плануванні своєї поїздки, подальших пересадок і т.д. пасажир повинен враховувати можливість затримок. За збитки, які виникли в результаті затримки, скасування рейсу, або затримки подальшого рейсу, та без явної вини перевізника, перевізник відповідальності не несе.
 9. Відправлення та прибуття в розкладах руху і квитках, завжди вказується в місцевому часі.
 10. Компенсація за втрату або шкоду, заподіяну багажу, не може перевищувати меж, встановлених загальнообов’язковими правовими нормами. Якщо ціна багажу перевищує суму 200 Євро, пасажиру рекомендується забезпечити собі додаткове страхування багажу.
 11. Компанія не несе відповідальності за крадіжки, що відбулися у салоні автобуса. Це не стосується випадків, коли автобус мав бути зачиненим без пасажирів в ньому.